Vijenci

Razni vijenci od 46,45 € do 119,45 €.

Aranžmani

Aranžmani od 33,18 €.

Lampioni

Lampion  crveni od 1,33 €.

Vijenci i aranžmani

Raznoliki asortiman vijenaca i aranžmana.

Posebna ponuda

Lampion

1,33 €

Specijalna cijena za crveni lampion.

Odjeljak posebna ponuda